Tin tức

LỄ PHÁT ĐỘNG THAM GIA HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2023

Toàn cảnh Lễ phát động Lễ phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Y tế

Tham dự và chủ trì Lễ phát động có PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo – Giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y ết. Sự góp mặt của Trưởng và Phó trưởng phòng chức năng của Sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Sở Y tế; Các Giám đốc/Thủ trưởng, cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc; Thành viên Ban Tổ chức tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Y tế năm 2023.

      Về phía Cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo – Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi đã phát biểu khai mạc Lễ phát động và chỉ đạo thực hiện

Tại buổi lễ, PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo – Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi đã phát biểu khai mạc Lễ phát động và chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

      1. Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

      2. Các đơn vị tham gia xây dựng video từ những sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình cải cách hành chính, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân của cơ quan, đơn vị mình.

      3. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng Kế hoạch của Sở Y tế, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đảm bảo 100% cán bộ có tài khoản SSO tham gia dự thi và tuyệt đối không có bài thi nào 0 điểm. Hàng tuần sau mỗi đợt thi báo cáo kết quả thực hiện và gửi Thư ký Ban Tổ chức tham gia Hội thi của Sở tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả Hội thi; tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tham gia Hội thi.

DSCKI Lê Viết Bắc – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực phát biểu Phát động Hội thi

Các đại biểu cũng được nghe DSCKI Lê Viết Bắc – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực phát biểu Phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong công chức, viên chức và người lao động Sở Y tế năm 2023

      Theo kế hoạch phát động, hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm nay gồm có 2 phần: Phần thi trắc nghiệm và Phần thi xây dựng video clip. Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 05/6/2023, kết thúc vào ngày 02/7/2023. Phần thi này gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 15 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi. Kết quả được công bố và trao giải hàng tuần. Đối với Phần thi xây dựng video clip, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… đẩy mạnh cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương (không giới hạn số lượng sáng kiến).

Đại diện Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM Sở Y tế và Bệnh viên Mắt Huế cũng đã có phát biểu hưởng ứng Hội thi và cam kết sẽ tham gia nghiêm túc và hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu theo yêu cầu của Sở Y tế.

Chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động

Đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa thực tiễn. Thông qua Hội thi, mỗi công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế sẽ thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.