Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHÁT ĐỘNG HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Thời gian: vào lúc 16h30 ngày 21/7/2022.

2. Địa điểm: Trực tuyến tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh và điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

3. Thành phần tham dự, gồm:

a) Tại điểm cầu UBND tỉnh:

- Đ/c Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi;

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ chuyên viên giúp việc Hội thi;

- Đại diện lãnh đạo và Văn phòng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư (đơn vị phát biểu tại buổi Lễ);

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Điền (đơn vị phát biểu tại buổi Lễ);

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí: Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền trung tại Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

b) Tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn.

4.  Nội dung chương trình:

TT

Thời gian

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

1

16h00 - 16h30

Tiếp đón đại biểu

BTC

2

16h30 - 16h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Hoàng Việt Cường- Phó Chánh VP UBND tỉnh, TV BTC Hội thi

3

16h35 - 16h45

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lễ phát động

Ông Nguyễn Thanh Bình - PCT UBND tỉnh, Trưởng BTC Hội thi

4

16h45 - 16h55

Phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm 2022

Ông Bạch Chơn Đông - GĐ Sở Nội vụ, PTB thường trực BTC Hội thi

5

16h55 - 17h05

Công bố Quyết định thành lập BTC Hội thi; Thông qua Thể lệ Hội thi (tóm tắt) và giới thiệu về phần mềm Hội thi

Ông Trần Minh Long - PGĐ Sở Nội vụ, PTB BTC Hội thi

6

17h05 - 17h15

Đại diện lãnh đạo 1 sở và 1 UBND huyện phát biểu hưởng ứng Hội thi

Dự kiến Sở KH&ĐT và UBND huyện Phong Điền

7

 

Kết thúc Lễ phát động

Ông Hoàng Việt Cường- Phó Chánh VP UBND tỉnh, TV BTC Hội thi

 

File đính kèm :
CHUONG TRINH LE PHAT DONG.docx