Giải thưởng cá nhân (phần thi trắc nghiệm)

ĐỢT THI THỨ 4 (22/08/2022 - 28/08/2022)
( Kèm theo văn bản số 1208/QĐ-BTCHT ngày ban hành 29/08/2022 )

Giải thưởng Họ và tên Đơn vị Số câu đúng Đã dự đoán Số người trả lời đúng tất cả câu hỏi Chênh lệch Thời gian gửi
Giải nhất A Viết Hữu UBND xã Hồng Thái - huyện A Lưới 10 4397 4397 0 22/08/2022 17:44
Giải nhì Phan Thị Hồng Hạnh Trung tâm Y tế thành phố Huế 10 4400 4397 3 22/08/2022 16:55
Giải ba Trương Minh Hoài Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy 10 4400 4397 3 24/08/2022 08:44
Không đạt giải Dương Hữu Đức Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 10 4400 4397 3 24/08/2022 14:18
Trần Thị Hải Vân Bệnh viện giao thông vận tải Huế 10 4400 4397 3 28/08/2022 00:26
Trần Thị Hiền Bệnh viện giao thông vận tải Huế 10 4400 4397 3 28/08/2022 00:28

ĐỢT THI THỨ 3 (15/08/2022 - 21/08/2022)
( Kèm theo văn bản số 1189/QĐ-BTCHT ngày ban hành 23/08/2022 )

Giải thưởng Họ và tên Đơn vị Số câu đúng Đã dự đoán Số người trả lời đúng tất cả câu hỏi Chênh lệch Thời gian gửi bài thi
Giải nhất Lê Hồng Bường UBND xã Lâm Đớt - huyện A Lưới 10 3567 3565 2 16/08/2022 08:29
Giải nhì Mai Do Thuy Ni UBND xã Thủy Thanh - thị xã Hương Thủy 10 3567 3565 2 16/08/2022 14:52
Giải ba Cao Thọ Ngọc Huy UBND phường Hương Chữ - thị xã Hương Trà 10 3567 3565 2 19/08/2022 10:28
Không đạt giải Trần Ngọc Chinh UBND huyện A Lưới 10 3567 3565 2 19/08/2022 14:33
Trần Thị Tường Vy UBND phường An Đông - thành phố Huế 10 3567 3565 2 19/08/2022 15:28

ĐỢT THI THỨ 2 (08/08/2022 - 14/08/2022)
( Kèm theo văn bản số 1160 /QĐ-BTCHT ngày ban hành 15/08/2022 )

Giải thưởng

Họ và tên

Đơn vị

Số câu trả lời đúng

Đã dự đoán

Số người trả lời đúng tất cả câu hỏi

Chênh lệch

Thời gian gửi bài

Giải nhất

Lê Thị Như Hà

Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà, Sở Y tế

10

3590

3591

1

8/8/2022 13:35

Giải nhì

Ngô Quang Huy

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lộc

10

3590

3591

1

8/8/2022 16:19

Giải ba

Hoàng Phương Bắc

UBND phường Tây Lộc - thành phố Huế

10

3588

3591

3

12/8/2022 15:29


ĐỢT THI THỨ 1 (01/08/2022 - 07/08/2022)
( Kèm theo văn bản số 1115 /QĐ-BTCHT ngày ban hành 08/08/2022 )

GIẢI THƯỞNG

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

ĐÃ DỰ ĐOÁN

SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 10 CÂU

CHÊNH LỆCH

Giải nhất

Hồ Đăng Thắng

Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT

10

1200

1201

1

Giải nhì

Trương Ngọc Tuấn

BQL Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc

10

1212

1201

11

Giải ba

Trần Tấn Hành

UBND xã Quảng Vinh - huyện Quảng Điền

10

1213

1201

12


Giải thưởng tập thể

Được công bố sau khi kết thúc 4 đợt thi, vui lòng quay lại sau!