Hướng dẫn tham gia hội thi

Người dự thi có thể tham gia hội thi bằng máy vi tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet.

Tại trang chủ Hội thi (địa chỉ: https://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn), người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia thi:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản công vụ cá nhân, sau đó bấm vào nút “BẮT ĐẦU THI”.

Bước 2: Trả lời hết 10 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Bước 3: Dự đoán số người trả lời đúng cả 10 câu hỏi trắc nghiệm.

Bước 4: Bấm vào nút “GỬI BÀI THI” để xác nhận kết thúc lần thi.