Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm): Mỗi tuần có 03 giải thưởng:

  • 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng.
  • 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng.
  • 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.

2. Giải thưởng sáng kiến: Gồm có 09 giải thưởng:

  • 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.
  • 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.
  • 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.
  • 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải.

3. Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.