Tin tức

SỞ Y TẾ PHÁT ĐỘNG HỘI THI TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội thi diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 1/8/2022 và kết thúc ngày 28/8/2022. Nội dung thi gồm có 2 phần: Phần thi trắc nghiệm (phần thi bắt buộc đối với cá nhân) gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi và phần thi sáng kiến về CCHC. Ở phần thi sáng kiến về CCHC, mỗi bài dự thi không quá 2.000 từ hoặc 3 trang A4.

Tại lễ phát động, Sở Y tế đưa ra mục tiêu trên 90% công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia trong mỗi đợt thi. 100% lãnh đạo khoa, phòng tương đương trở lên phải tham gia đầy đủ 4 đợt của hội thi. Riêng phần thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC, mỗi đơn vị phải tham gia ít nhất 1 sáng kiến, riêng đối với 9 Trung tâm Y tế huyện, thị và TP Huế, tối thiểu có 2 sáng kiến.

Đây là đơn vị đầu tiên tổ chức lễ phát động triển khai hội thi tìm hiểu công tác CCHC sau khi UBND tỉnh phát động.

 

Tin, ảnh: Hải Thuận

Nguồn: baothuathienhue.vn