Tin tức

GIÚP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THỰC HIỆN TỐT HƠN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Ngọc Minh

Ông có thể cho biết lý do tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính?

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác CCHC, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh luôn khuyến khích những cách làm hay, mới mẻ để tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ CCHC tại địa phương một cách hiệu quả, chất lượng nhất.

Trên tinh thần đó, để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan, ngày 5/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là lần đầu tiên, tỉnh tổ chức một Hội thi CCHC bằng hình thức trực tuyến nhằm phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về CCHC; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

Ông đánh giá như thế nào sau một tuần diễn ra cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021-2025?

Hội thi diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 1/8/2022 và kết thúc ngày 28/8/2022 tại địa chỉ: Hoithicchc.thuathienhue.gov.vn. Ngay trong tuần thi thứ nhất, hội thi đã thu hút 5.783 lượt bài dự thi có chất lượng đến từ 162 đơn vị, địa phương. Trong 5.783 lượt bài dự thi với 1.201 bài đạt điểm tối đa (100 điểm, tương ứng 10/10 câu hỏi), đạt tỷ lệ 20,77%; 1.777 bài đạt từ 80 - 90 điểm, đạt tỷ lệ 30,73%. Nhiều địa phương, đơn vị có tỷ lệ người tham gia cao như Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Hương Trà, UBND huyện Phú Lộc.

Kết quả này cho thấy, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, góp phần tuyên truyền cho CBCCVC và người lao động trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC. Từ đó, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về thực hiện CCHC, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm hoặc đã triển khai nhưng chưa có các hình thức phù hợp để theo dõi, đôn đốc nên số lượng CBCCVC tham gia hội thi chưa nhiều. Vẫn còn nhiều bài thi đạt chất lượng thấp, dưới 50% yêu cầu; cá biệt có một số cán bộ, công chức chỉ đạt 0 điểm. Điều này cho thấy vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức thờ ơ, chưa nghiêm túc trong việc nghiên cứu tài liệu, văn bản để tham gia hội thi đạt chất lượng, còn tình trạng đối phó hoặc chỉ tham gia thi cho đủ số lượng.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội thi

Điều mà ông lưu ý với những người tham gia cuộc thi này là gì?

Với mong muốn, thông qua hội thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội hiểu rõ hơn kiến thức về CCHC. Từ đó, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công.

Do vậy, tôi lưu ý những người tham gia thi cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản, tài liệu liên quan đến hội thi và tham gia thi một cách nghiêm túc, cầu thị; đồng thời, phải chú ý gắn chặt giữa lý luận với thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu để triển khai các nhiệm vụ CCHC phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương.

So với thi trực tiếp, thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC có gì đặc biệt hơn?

Khác với hình thức thi trực tiếp, hội thi trực tuyến lần này được tổ chức hoàn toàn trên môi trường mạng. Đây là một hình thức mới để gắn việc nâng cao hiểu biết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác CCHC với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời, tiết kiệm được thời gian, công sức của mọi người trong việc nghiên cứu tài liệu cũng như khi tham gia thi. Cán bộ, công chức, viên chức có thể tranh thủ nghiên cứu tài liệu ngoài giờ làm việc và tham gia thi mọi lúc bằng nhiều phương tiện khác nhau như máy tính để bàn, máy tính xách tay, Ipad, điện thoại thông minh… Điều này mang lại nhiều thuận tiện cho người thi, đặc biệt là tránh việc tụ tập đông người để hạn chế tiếp xúc khi diễn biến của đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Từ cuộc thi, điều mà cá nhân ông cũng như ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi kỳ vọng là gì?

Theo tinh thần của hội thi lần này, lãnh đạo tỉnh mong muốn nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh trong công tác CCHC là “lấy người dân làm Trung tâm, Doanh nghiệp làm Động lực, Nhà nước Kiến tạo”. Để làm được điều này, hơn ai hết, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải có sự am hiểu sâu sắc về pháp luật và tận tâm trong công cuộc CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân. Đó là mục đích chủ yếu và là mong muốn lớn nhất của chúng tôi đối với hội thi lần này.

Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Hải Thuận (thực hiện)

NguồnBáo Thừa Thiên Huế online