Lịch thi

Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 05/6/2023, kết
thúc vào ngày 02/7/2023, gồm:

+ Đợt 1: Từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 11/6/2023.

+ Đợt 2: Từ ngày 12/6/2023 đến hết ngày 18/6/2023.

+ Đợt 3: Từ ngày 19/6/2023 đến hết ngày 25/6/2023.

+ Đợt 4: Từ ngày 26/6/2023 đến hết ngày 02/7/2023.

Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.