Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng phần thi trắc nghiệm:

Mỗi tuần có 03 giải thưởng:

- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.

2. Giải thưởng phần thi xây dựng video clip:

Gồm có 08 giải thưởng:

- 01 giải nhất: trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 giải nhì: trị giá 2.000.000 đồng/giải.

- 02 giải ba: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- 03 giải khuyến khích: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

3. Giải thưởng tập thể:

Gồm có 05 giải thưởng cho 05 cơ quan, đơn vị, địa phương gồm:

- 01 giải nhất: trị giá 5.000.000 đồng.

- 02 giải nhì: trị giá 3.500.000 đồng/giải.

- 02 giải ba: trị giá 2.500.000 đồng/giải.